21-03-2019

Gisterenavond was onze Jaarlijkse ledenvergadering. Het was fijn om jullie weer te zien en om jullie te laten meedenken over onze vereniging. Wat er zo allemaal besproken is krijgen jullie natuurlijk via de mail in de notulen toegestuurd, maar er zijn wel wat zaken die het waard zijn om hier te melden.
Zo hebben wij afscheid genomen van Peter Schets als bestuurslid, Peter blijft op de achtergrond wel zijn steun verlenen en blijft lid van onze vereniging. Wij zijn Peter dankbaar voor zijn geweldige inzet voor onze vereniging de afgelopen jaren en hebben hem in de vorm van flesje "alleen alstie ijs en ijs koud is" blijk daarvan gegeven. Petra Martens is gekozen door de leden om Peters plaats in te nemen, wij heten Petra van harte welkom. Petr heeft vorig jaar al afscheid genomen als voorzitterer....Lambert Hendriks wordt gekozen door de leden als nieuwe voorzitter. Martine vd Lee en Frank Stoter zijn beide herkiesbaar en worden ook dit keer weer gekozen om in het bestuur deel te nemen. Martine blijft penningmeester en Frank neemt de functie van secretaris over van lambert. Dus bestaat het bestuur nu uit de volgende leden:
Dagelijks bestuur
Voorzitter - Lambert Hendriks
Penningmeester - Martine v/d Lee
Secretaris - Frank Stoter
overig bestuur
Leo Janssen Steenberg (vice voorzitter )
Toine van Dijk ( materiaalbeheer)
Petra Martens  ( assistent materiaalbeheer ) 

De zon begint zo langzamerhand aan kracht te winnen, de winter is voorbij......het EHBO seizoen gaat weer beginnen beste vrienden en vriendinnen....dat t maar een mooi EHBO jaar mag worden.